SƠN TƯỜNG CAO CẤP

BỘT BẢ TƯỜNG, BỘT BẢ THẠCH CAO

THI CÔNG SƠN - BẢ - XÂY DỰNG

PHÂN PHỐI PHỤ GIA HPMC

thông tin liên hệ
TRẦN THỊ THANH HIỀN
Hotline
0987311019 - 024 66 73 73 06

PHÒNG ĐIỀU PHỐI
- 024.37958916

PHỎNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN

024.35683172 - 024.66737306

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

SƠN LÓT NỘI  6.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SƠN LÓT NỘI 6.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SƠN LÓT NGOẠI 7.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SƠN LÓT NGOẠI 7.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)