SƠN TƯỜNG CAO CẤP

BỘT BẢ TƯỜNG, BỘT BẢ THẠCH CAO

THI CÔNG SƠN - BẢ - XÂY DỰNG

PHÂN PHỐI PHỤ GIA HPMC

thông tin liên hệ
TRẦN THỊ THANH HIỀN
Hotline
0987311019 - 024 66 73 73 06

PHÒNG ĐIỀU PHỐI
- 024.37958916

PHỎNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN

024.35683172 - 024.66737306

BỘT BẢ NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP

BOT BA 2IN1 ( Trắng min dễ thi công)
BOT BA 2IN1 ( Trắng min dễ thi công)
BỘT BẢ CHỐNG KIỀM ĐA NĂNG
BỘT BẢ CHỐNG KIỀM ĐA NĂNG
BỘT BẢ 3IN1 THÔNG DỤNG
BỘT BẢ 3IN1 THÔNG DỤNG
BỘT BẢ CHỐNG KIỀM ĐA NĂNG
BỘT BẢ CHỐNG KIỀM ĐA NĂNG
BOT BA CT NOI NGOAI CAP CAP
BOT BA CT NOI NGOAI CAP CAP
BIỂN ĐẠI LÝ
BIỂN ĐẠI LÝ

SƠN NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP

SƠN LÓT NỘI  6.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SƠN LÓT NỘI 6.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SON CHỐNG THẤM CT 1.1A (Trộn Xi Măng Tỷ Lệ 1.1)
SON CHỐNG THẤM CT 1.1A (Trộn Xi Măng Tỷ Lệ 1.1)
SƠN MIN 5.0
SƠN MIN 5.0
SƠN SIÊU TRĂNG
SƠN SIÊU TRĂNG
SƠN BÓNG 3.1
SƠN BÓNG 3.1
SƠN BÓNG  5.1
SƠN BÓNG 5.1
SƠN SIÊU BONG 6.1
SƠN SIÊU BONG 6.1
SƠN LÓT NGOẠI 7.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SƠN LÓT NGOẠI 7.0 ( CHỐNG KIỀM KHÁNG MUỐI)
SƠN SIÊU BÓNG  8.1
SƠN SIÊU BÓNG 8.1

PHÂN PHỐI PHỤ GIA HPMC

HPMC 200
HPMC 200
HPMC 150
HPMC 150

LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

BIỂN ĐẠI LÝ
BIỂN ĐẠI LÝ
BIÊN TẤM LỚN
BIÊN TẤM LỚN
BIỂN CÔNG TRÌNH THI CÔNG
BIỂN CÔNG TRÌNH THI CÔNG
QUẢNG CÁO BĂNG RÔN
QUẢNG CÁO BĂNG RÔN
TRIỂN LÃM SƠN
TRIỂN LÃM SƠN
QUẢNG CÁO TRÊN XE CÔNG CỘNG
QUẢNG CÁO TRÊN XE CÔNG CỘNG
QUẢNG CÁO PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH
QUẢNG CÁO PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

THI CÔNG CÔNG TRÌNH

VILLA
VILLA
HOTEL 5*
HOTEL 5*
CHUNG CƯ CT
CHUNG CƯ CT